System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 81.95.251.203:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream(TransportContext& context) at System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream() at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) at Dynamicweb.Solutionreporting.Report.CallReport(String InstallationChecksum, String xml) at Dynamicweb.Content.Management.Installation.Report()
Ledelse


Kirsten Ishøj

Ledelse

Sparring på ledelse 

Ishoj Consult sikrer aflastning og sparring for ledelsen ved opstart eller gennemførelse af projekter

 

Ishoj Consult løser opgaver som: 

Interimsledelse inden for økonomi
Implementering af forretningsgange – f.eks. debitor / anlæg / valuta /
Indførelse af nyt ERP-system
Etablering af nyt datterselskab

 

Din adgang til god finans- og økonomiledelse

Ved at entrere med Ishoj Consult får du fuld adgang til bred erfaring med finans- og økonomiledelse. Jeg  har bl.a. gennemført etablering af datterselskaber og opstart af projekter i Polen, Baltikum og Rusland.